Orpheus ve Eurydike…(devam)

Peki Orpheusun hikayesinin pek çok sanat eserinde ana tema olarak kullanılmasının nedeni nedir?

‘Yeniden Doğuş’…

Ruh ve Beden ikilisinin birliği ya da ayrılığı…

M.Ö. 6. yüzyılda anlatılara dahil edilmeye başlayan Orpheus örneği üzerinden pek çok fikir ortaya atılmıştır. Ezoterik bir öğreti olarak Orpheusçuluk öncelikle Yunan dünyasında büyük bir hızla yayılır. Geniş kitlelere ulaşmasının en temel nedeni Orpheus ‘Halkın içinden’ biridir o ölümsüz bir ilah değildir. Gizemli güçler ve ölüm sonrasıyla ilgili çeşitli metafizik öğretiler ortaya koyar. Öğreti ruhun ölümsüzlüğünü temel alır.

Dionysos efsanesinde kıskanç Hera üvey oğlunu parçalara ayırarak öldürtür. Zeus ise oğlunun bedenini tekrar bir araya getirerek ‘Yeniden doğuş’ u sağlar. Dionysos’un ‘Yeniden Doğuş’ inanışındaki esinlenmede temel bir göbek bağı bulunan Orpheusçu müridler parçalanan vücut geçmişi nedeni ile vejetaryen bir ömür sürer. Pagan inanışında var olan ‘canlı kanlı kurban’ ritüellerini kabul etmezler.

Platon öğretilerinde ise bedenin ‘Yeniden Doğuş’ için Lethe kaynağından su içmesi gerektiğini salık verir. Ancak Orpheusçular kaynaktan su içmeyi reddeder: ‘Ben ruhum. Ağır acı döngüsü içinden çıkıp sana geldim Hades’in kraliçesi.’ Persephone ise:’ Ey talihli kişi, sen İnsan’dın şimdi Tanrı Oldun!’. Tanrı olabilmek için bedene ihtiyaç duymazlar.

Orpheusçular, lanetli ruhların sürekli beden içine hapsedildiğine inanır. En büyük lanet ise kan dökmektir. Orpheus miti, katabasis (Yeraltına giriş), erginlenme, mysteria (gizli tapınma) törenlerinin kurucusudur. Ezeli bir suçun cezası olarak, ruh bedene hapsedilmiştir. Bedenin kutsandığı varoluş daha çok bir ölüme benzetilir. İnanışa göre ölüm ise gerçek hayatın başlangıcıdır. Orpheus figürü kendi varoluşundan bağımsız, Yahudi, Hıristiyan teologlar, filozoflar tarafından defalarca yeniden yorumlanmıştır, kanımızca yorumlanmaya devam edecektir.

Bilimsel olarak yorumlanmasının tezlere antitezlere konu olmasının yanı sıra

Biz Öykü Anlatıcıları için ise Ruh Eşinin ve AŞK’ın

tanımına en uygun örnek olarak yaşamaya devam edecektir.

 

Bu bilgiyi beğendiniz mi? Lütfen arkadaşlarınızla paylaşın
İlginç Haberler
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: